Historie

Oprindelse

Laven-Linå Idrætsforening blev stiftet den 10. december 1974 på Julsøgården i Laven. Klubben hed oprindeligt blot Laven Idrætsforening, men pga. meget stor interesse i hele lokalområdet, valgte man allerede efter få måneder at ændre navnet. Klubbens første formand var H.G. Pedersen, som beklædte posten indtil 1981, hvor han afløstes af Verner Pedersen.

Klubben har igennem årene haft aktivitetstilbud inden for fodbold, håndbold, bordtennis, badminton og gymnastik. I de senere år er der også kommet tilbud som f.eks. MiniSport og Rejsende i Sport, som for henholdsvis børn og voksne går ud på at komme ud og prøve så mange idrætsgrene som muligt for derigennem at skærpe interessen.

I 1987 påbeyndtes arbejdet for opførelsen af et klubhus, som efter en årrække blev opført udelukkende ved frivilligt arbejde ved siden af et nyt kommunalt anlæg. Indtil da rådede klubben over 2 baner i henholdsvis Linå og GI. Laven, hvoraf ingen dog overholdt de reglementerede mål. Lokalsamfundet Klubbens naturlige opland er Kløverbyerne, som består af Laven, Linå, Mollerup og Hårup, og er beliggende i Silkeborg Kommunes østlige del. Laven-Linå Idrætsforening ønsker at styrke bredden og give plads til alle. Der lægges stor vægt på socialt samvær, godt kammeratskab og et aktivt klubmiljø, hvor alle kan trives. Klubbens fornemmeste mål er således at aktivere så mange som muligt i lokalsamfundet – både børn og voksne. Klubben har en meget stor opbakning i området, som bl.a. mærkes, når der arrangeres Linå Cup eller koncerter, som gennem årene har været en væsentlig indtægtskilde til gavn for ungdomsarbejdet

Profiler

Klubbens første formand H.G. Pedersen var naturligvis en drivende kraft de første år, hvor klubben skulle organiseres og tingene startes op. I de senere år har det været klubbens nuværende formand Joan Bak, som alle kender som en rigtig ildsjæl, der har stået for mange af de nye tiltag, især indenfor gymnastikken.
Hun har også i særlig grad været grundstenen og drivkraften i klubbens arbejde for en ny idrætshal i området. Hun stod bl.a. bag den første demonstration i mands minde foran Silkeborg Rådhus, hvor mange hundrede borgere fra Kløverbyerne mødte op. Tage Nielsen, som gennem mange år var en populær ungdomstræner i klubben, satte i 1987 gang i Linå Cup, som er et årligt tilbagevendende fodboldstævne for unge fra 5-15 år. Det første stævne havde deltagelse af kun 16 hold, men antallet er vokset støt gennem årene. I 1999 overtog Peter Randløv den krævende rolle som stævnearrangør, og stævnet har nu deltagelse af ca. 1.100 spillere fordelt på 110 hold fra 20-25 klubber. Det er således et traditionsrigt stævne, som mange af kommunens klubber har som fast punkt på programmet.

Højdepunkter

Laven-Linå Idrætsforening er en relativt lille klub – i 2004 ca. 225 medlemmer. Det betyder bl.a., at der sjældent er mere end et enkelt hold pr. række i f.eks. fodbold, og det er derfor yderst vanskeligt at opnå særlige sportslige resultater. Det spiller imidlertid ingen rolle, for en lille klub i et forholdsvist tyndt befolket område, vil den største opgave simpelthen være at aktivere flest muligt.